Potentieel analyse & assessment

Voor het in kaart brengen van competenties waarover de kandidaat beschikt en welke verder ontwikkeld kunnen worden. Het in beeld brengen van een zo breed mogelijk scala aan kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten en passende functierichtingen staat hierbij voorop. De uitkomsten zijn bouwstenen voor een persoonlijk ontwikkelplan, opleidings- en/of coachingstraject, dan wel een volgende loopbaanstap.

Assessment potentieelanalyse  ‘zoals wij vinden dat het moet’

  • De kandidaat in de rol wordt geplaatst van medebeoordelaar,
  • Ons assessment veel meer is dan een paar testjes, gedragsoefeningen en een afrondend gesprekje,
  • Al onze praktijkcases worden up-to-date gehouden,
  • Elk onderzoek maatwerk is,
  • Bij ons geen onderscheid wordt gemaakt tussen selectie- en ontwikkelingsassessment,
  • Wij onszelf zien als een verlengstuk van onze klanten en hun strategie.


Assessment is van oorsprong bedoeld als een middel om het potentieel te meten, dus de ontwikkelings-mogelijkheden van iemand in kaart brengen. Als wij een opdracht krijgen om tot een selectie-advies te komen verandert dat niets aan onze werkwijze. Wij vinden dat zowel opdrachtgever als de kandidaat er ‘recht’ op hebben, dat wij al het mogelijke doen om van de assessmentoefening een succes te maken. Is een kandidaat geschikt dan zijn er altijd wel leerpunten (anders zou een functie weinig uitdaging bieden!). Des te beter de kandidaat deze tot zich neemt, des te groter is de kans dat zijn of haar aanname een succes wordt. Mocht de kandidaat echter afgewezen worden, dan zien wij het ook als een succes als hij of zij daar achter kan (en wil) staan.